Licenssvetsning via en bemanningsbyrå kontra tjänster från ett licensierat svetsföretag.

Jag delar med mig av min erfarenhet av att hyra rörsvetsare och rörmonterer.Jag använder sällan, men ibland, tjänsterna från Bemanningbyråer. I genomsnitt hyr jag själv cirka 2-3 personer per år. Men jag vet att många företag gör detta regelbundet. De behåller inte sina anställda för att spara pengar, men där de sparar riskerar de också att förlora och framför allt att riskera.

Inom industrirör är det viktigare att minska risker än att spara kostnader?

Varje besparing bör alltid bedömas utifrån riskerna, men inte alla risker är uppenbara, så de tas ofta inte med i beräkningen.

Om man tittar på de rena siffrorna kostar det från 350 till 410 SEK/timme att hyra en rörsvetsare från en svensk personalbyrå år 2023.

En viktig faktor att nämna är att arbetstagaren oftast kommer från Baltikum eller Östeuropa. Att anställa en arbetstagare själv skulle kosta samma belopp. Då uppstår frågan, vad är fördelarna eller nackdelarna med att hyra personal? Eller vad är fördelen med att ha en fast personal?

 Hyr en rörsvetsare: Vad tänker arbetsgivaren när de anlitar en från bemanningsföretag?

 1. Rörsvetsare kommer på kort tid och kommer inte att kosta mer än mina.
 2. Rörsvetsare kommer att utföra arbetet och lämna, faktumet att det inte finns några problem med anställning och uppsägning av personen.

Frågor som arbetsgivaren vanligtvis ställer till bemanningsföretag:

 1. Har ni erfarna industrirör svetsare?
 2. Har de rätt att arbeta i Sverige? (Oftast handlar det om ID06, men det är en helt felaktig inställning)
 3. Har ert företag F-skatt i Sverige?
 4. Talar er anställda engelska?
 5. Har svetsaren giltiga rör svetscertifikat och tillgång till hetarbete?
 6. Vilket pris?
 7. Vad ingår i detta pris? (boende, biljetter, arbetskläder)
 8. Vad händer om specialisten inte passar oss, kommer ni att ersätta honom eller henne med en ny och inom vilken tid?”

Riskerna som arbetsgivare ofta inte tar hänsyn till vid hyrning av en rörsvetsare:

 1. Förlorad tid och oftast besvikelse.

Rörvetsare kommer, men redan första dagen blir det uppenbart att personen inte passar. Till exempel klarar personen inte provet på plats. (Har upplevt detta många gånger.)

 1. Förlorat rykte hos din kund och ytterligare förlorad tid och pengar.

Rörsvetsaren har utfört arbetet, men industrirör NDT-testet visade bristningar. Arbetet är inte av hög kvalitet och måste åtgärdas, vilket kostar 2-3 gånger mer.

 1. Bristande extra sjukförsäkring, till exempel Fora.
 2. Saknar rätt att arbeta i Sverige, trots att ID06 finns.

Under vissa omständigheter kan denna risk även överträffa de tidigare nämnda, eftersom ditt företag kan avskiljas från projektet efter bara en dag och till och med stängas helt. Detta hände med företaget Belstroj AB för fyra år sedan.

 1. Falska svetscertifikat kan skapa stora problem.
 2. Brandkortet är falskt eller inte giltigt i Sverige. Gud förbjude att det uppstår en brand på grund av den här personen.
 3. Problem med svenska fackföreningar på grund av hög lön.

Under arbetssäsongen kan hyrda rörsvetsare i genomsnitt få högre lön än dina anställda, vilket enligt fackföreningarna underminerar stabiliteten på arbetsmarknaden.

Uppenbarligen finns det många risker och vissa av dem kan leda till fatala konsekvenser för företaget.

Skrik från hjärtat.

 • Ja, men vi är människor och förstår att detta bara är en sällsynt händelse och inte så allvarliga risker.
 • Nej, från min 20-åriga erfarenhet kan jag säga att detta är enorma risker, att förlora åtminstone företagets rykte, och i det värsta scenariot leda till konkurs. Att inte ta hänsyn till detta är som att spela rysk roulette.

Mina personliga prioriteringar är laglighet, färdigheter och erfarenhet hos personen. Därför rekommenderar jag i första hand att vända sig till industrirör svetsföretag eller enskilda firmor.

Hyr en rörsvetsare från en firma istället för en bemanningsbyrå för att minska riskerna.

Fördelarna med en industrirör svetsfirma:

 1. Firma ägare förstår dina krav och önskemål om kvalitet mycket bättre.
 2. Från första punkten följer att risken för brister minskar med hälften.
 3. Dokumentationen och legaliteten är vanligtvis i ordning – eftersom ryktet är viktigt för företaget i snäva kretsar.
 4. Specialisten kan komma med sin utrustning och börja arbeta mycket snabbt.

Nackdelarna med en svetsfirma:

 1. Kostnaden för arbetskraft ökar med 15% till 50%, men riskerna minskar ungefär hälften.

Industrirör företagarens fördelar:

 1. Du minskar kommunikationskedjan till ett minimum och kommunicerar med utföraren från allra första början. I de flesta fall är det en ärlig konversation som ger dig möjlighet att förstå vilken nivå av specialist du anställer. En sådan strategi utesluter nästan risken att välja en otillräckligt kompetent kandidat och därmed undviker problem vid projektets start.
 2. Ansvaret för utförandet av arbetet ligger på själva utföraren.
 3. Ofta kommer utföraren med sin egen utrustning.
 4. Möjlighet till långsiktiga relationer i framtiden.
 5. Möjlighet att ompröva kostnaden för kommande projekt och att övergå till en fast pris.
 6. Priset ökar vanligtvis inte med mer än 20%.

Om du väljer lägre kostnad istället för att minska riskerna, så här är en steg-för-steg-guide om vad jag fokuserar på när jag kommunicerar med ett bemanningsföretag. 

 1. Jag lägger maximal uppmärksamhet på min industrirör företagspresentation till bemanningsföretagets manager. Detta är nödvändigt för att han eller hon ska förstå mina behov och krav på ett korrekt sätt. Under denna konversation försöker jag själv bedöma managerens kompetensnivå. Ibland kan det hända att jag måste be om en annan manager. Detta minskar risken med 10%.
 2. Efter att ha förstått att jag pratar med en kunnig manager, diskuterar vi detaljerna: svetsprocessen, material vi kommer att arbeta med, kontrollmetoder och standarder för att inspektera svetsfogarna.
 3. Jag delar mina negativa erfarenheter från det förflutna och betonar deras betydelse. Jag gör det klart för min samtalspartner att jag är mycket medveten om vilken typ av specialist jag behöver.
 4. Jag frågar vilka garantier jag kan få från bemanningsföretaget. Vanligtvis finns det problem med garantier, så vi kommer överens om detta i samråd med varandra.
 5. Jag får ofta förslag om att genomföra en telefonintervju med kandidaten och jag får deras telefonnummer. Om bemanningsföretaget anser att de riskerar att förlora kandidaten eftersom jag kommer att ha direktkontakt med honom eller henne, godtar jag att underteckna ett preliminärt avtal med dem på deras villkor. Det är viktigt för mig att höra specialistens röst eller tvärtom. Detta minskar risken med 10%.
 6. Jag pratar med specialisten så mycket som möjligt om arbetet. Jag beskriver arbetsprocessen. Om jag känner att jag pratar med en professionell person, tillåter jag mig att vara mer vänlig i tonen. Vi diskuterar deras erfarenhet och projekt de har varit involverade i, de problem de stötte på och hur de löste dem. Vi har ofta gemensamma bekanta, vilket gör att jag kan få ytterligare åsikter om potentiella arbetare. Detta hjälper mig att minska risken med 30%.
 7. Om personen är lämplig, går jag vidare till frågan om legalisering. Det är dock inte så enkelt. Det finns många människor, till exempel i Baltikum, som har ett utländskt pass. Detta kallas faktiskt ”alien pass” 🙂 Dessa människor har rätt att arbeta i Sverige på grundval av uppehållstillstånd i Europa, men allt är inte så enkelt eftersom uppehållstillståndet kan variera. Jag kan skriva en stor artikel om detta, kanske jag gör det i framtiden. Men för tillfället kan jag säga att bara en Arbetsrätt-jurist kan ge ett exakt svar på hur många människor som kan arbeta i Sverige och under vilka villkor.
 8. Om jag ser att det finns osäkerhet om legaliseringen vänder jag mig till en arbetsrättjurist. Vårt företag har en kontakt med en juridisk byrå som specialiserar sig på detta område.

Ofta händer det att vi redan känner igen specialisten när han anländer till våran industrirör projektet. Det återstår bara att genomföra ett test för professionell lämplighet. Här skulle jag betona vikten av att skapa alla bekväma förhållanden för honom: inte stå över axeln, inte krypa med en ficklampa i hans rotsvets från de första minuterna. Jag är själv rörsvetsare och har varit i sådana stressiga situationer många gånger. Låt arbetaren titta runt, svetsa några rullar och själv komma och meddela att han är redo för provet.

Efter att svetsaren har börjat arbeta måste du som kund se till att NDT-testet av hans svetsfogar på projektet utförs under de första arbetsdagarna. Minus 10% risk.

Där kan man hitta erfarna rörsvetsare?

Jag använder tjänsterna från profplace.com, där jag kan tydligt se en persons färdigheter. Jag anser att denna metod är mycket modern och bekväm. Svetsningsexperter skickar särskilt tagna långa videor till tjänsten. Tjänsten granskar dem och ger sin bedömning av färdigheterna, som sedan packas in i en kort videoklipp som visar de viktigaste punkterna. Mycket praktiskt och visuellt.

Slutgiltigt omdöme om svets bemanning tjänster.

Även om rekryteringsbyråer kan vara användbara, är sannolikheten att hitta högkvalificerade svetsare som behärskar flera rör svetsmetoder genom en byrå ganska låg. Enligt min erfarenhet visar sig bara en av 2-3 hyrda rörsvetsare vara en kvalificerad specialist, och det är ändå ett bra resultat.

Skandinaviska trender bekräftar också denna uppfattning. Många stora företag i Skandinavien föredrar att arbeta med företag som har sin egen stabila personal. Ja, det är dyrare, men de potentiella riskerna som kommer från hyrd personal kan på en dag betydligt överstiga kostnaderna för att korrigera fel och bristande kompetens. Det är uppenbart att kvaliteten på arbetet och stabiliteten är viktigare än att spara pengar på kostnaden för arbetskraft.

Jag hoppas att min erfarenhet och råd kommer att vara till nytta för dig, särskilt i dialogen med rekryteringsbyråer och hyrning av arbetskraft. Jag vill påminna er om att det är viktigt att inte bara välja rätt byrå, utan också att etablera ett förtroendefullt samarbete för att framgångsrikt uppnå era mål.

Jag önskar er lycka till i sökandet efter lämplig svets personal och framgång i ert företagande! Kom ihåg att kvaliteten och tillförlitligheten hos personalen är nyckeln till framgång i alla verksamheter.

Ilja Arhipov – pipeweld.ee