Industrirör ledande företag PipeWeld.ee fullföljer storskaligt projekt för Metsa i Husum, Sverige

 

PipeWeld.ee, ett ledande svenskt företag inom industriell svetsning har nyligen genomfört ett stort projekt i Husum, Sverige för pappersmassajätten Metsa. Projektet innebar installation av en ny ångturbin i ett värmeverk, vilket visade på komplexiteten och vikten av att ha rätt planering och organisation i storskaliga energiprojekt. När Huvudentreprenören Hjalmarsson bad om hjälp med installation och svetsning av industriella rörmobiliserade PipeWeld.ee snabbt till arbetsplatsen med all nödvändig utrustning. Teamet stötte på initiala utmaningar med att hitta och identifiera rätt rördelar, men kunde effektivisera processen genom att skapa en digital förteckning över alla rörspolar och träna underentreprenörer i hur man använder den. Detta reducerade den genomsnittliga tiden för att hitta och komma åt industrirören från tre timmar till bara 15 minuter.

Med dessa logistiska problem lösta gick teamet vidare till svets- och installationsfasen som gick smidigt tack vare deras kompetens och erfarenhet inom industriella rör. Vid projektets slut berömde kunden PipeWeld.ee för deras effektivitet och detaljfokus, vilket markerade vikten av att investera i rätt planering och organisation i början av varje storskaligt energiprojekt, speciellt värmeverksprojekt.

Vid projektets slut bad PipeWeld.ee att leda punch out-processen, en noggrann genomgång av alla 500 linjer som redan installerats för att säkerställa överensstämmelse med projektritningarna.

Även om det inte var en komplex uppgift, krävdes det en hög nivå av detaljfokus och precision för att säkerställa att alla linjer installerades korrekt. Vårt team tog detta ansvar med stor omsorg och uppmärksamhet och arbetade nära med kunden och andra entreprenörer för att säkerställa att alla linjer följde projektspecifikationerna. Detta sista steget var avgörande för projektets framgång, eftersom det säkerställde att värmeverket skulle fungera säkert och effektivt.

Sammanfattningsvis var projektet en stor framgång för PipeWeld.ee, och det demonstrerade företagets förmåga att hantera storskaliga energiprojekt med en hög grad av effektivitet och detaljfokus. Företagets fokus på rätt planering och organisation, liksom deras expertis inom industrirör, var nyckelfaktorer för projektets framgång.