Dag: 6 juni 2022

Svetsning vid installation av fjärrvärme, koppla överledning med böj. Inkoppling av böj till fasta rörledningssträngar

Svetsning vid installation av fjärrvärme, koppla överledning med böj. Inkoppling av böj till fasta rörledningssträngar

Tekniska fördelar

  • Exakt montering med minimal rörspänning
  • Högeffektiv rörmontering
  • Risk för misstag = 0%

1. Förberedelse av fjärrvärmerörmontering med böj inkopplad till fjärrvärmerörledning.

Ni måste skära ut två stycken jämna plywood fixturer.

Fixturerna ska vara 14-20mm tjocka, måste vara minst 100mm längre än rörläggningens diameter på bredden och två gånger så lång med ett 100mm tillägg på längden.

Tips – innan ni använder fixturerna ska ni alltid säkerställa att de är raka.

2. Att lägga en böj på kulvert rörände

När du lägger en böj ovanpå rörändarna är det viktigt att:

Välj en ideell position för böjen med mindre gir:

Se till att böjens mittpunkt möter de andra rörens mittpunkter:

3. Markering av baslinjen på rörledningen

Lägg fixturen mot böjens båda slutningar och markera sedan försiktigt ut en baslinje på huvudledningens ände. Det är viktigt att inte skynda med att skära ut baslinjen.

4. Varför ska man ej skära ut baslinjen?

Saken är den att när rörledningens axel inte möts korrekt i mitten på minst en punkt så försvinner möjligheten att koppla böjen korrekt.

Förtydligande:

Då vi lägger ner böjen ovanifrån vertikalt (utsikt från ovan), i den planen spelar det ingen roll vad för felaktighet det är på den axeln, den kan bli upp till fem grader.

På den horisontella planen (utsikt från sidan) innehar en stor betydelse. Med tanke på att böjen sänks vinkelrätt ner. Då ska punkt A möta punkt A1, medan punkt B ska möta B1. Med detta exempel ser vi anledningen till varför det bildas en märkvärdig spalt. Omnämns som GAP på ritningen.

5. Överföring av baslinjen till platsen för själva skärningen av fjärrvärmerörledningen

Med detta exempel måste ni överföra baslinjen på avståndet på ritningen, markerat som ”GAP” till höger (moving direction>>>)

Det är viktigt att förstå att allt kan vara omvänt när man får överskott och inte en spalt. I detta fall måste ni överföra baslinjen på avståndet i detta exempel till vänster, markering (moving direction<<<).

6. Justering av detaljer och skurning av rörledning.

Efter kan ni skära den överförda baslinjen, och sedan börja lägga böjen mot rörledningssträngarna

Det är viktigt att böjen måste läggas exakt i rätt position som ni ser på punkt nummer 2 (Att lägga en böj på kulvert rörände). Förslagsvis bör ni inte ta loss böjen från stråpen under hela monteringsprocessen, eller så markerar ni vart böjen ska fixeras.

7. Rörmontage och svetsning

Efter att ni gjort klart alla steg återstår endast monteringen av böjen. Detta bör utföras av en specialist inom området.

Ladda ner artikeln

Stinsenman Sverige AB
Org nm : 559159-8098
Vat.nm : SE559159809801
Adress :
Lyckselevägen 48, lokal 162 67, Vällingby, Sweden.


Stinsenman Norge AS
Reg. nr : 921 787 871
VAT nr : NO 921 787 871
Адрес :
Stinsenman Norge AS
Postbox 675 Løren Lørenveien 44, 0585 Oslo, Norway


UÜ Stinsenman
Org. nr : 110 890 90
VAT nr : EE101017620
Адрес :
UÜ Stinsenman
Tskalovi 9-5,
Sillamae 40 232 Estonia
e-mail : info@pipeweld.ee