Industrirör och installation för kraftverk

section-00087c8

h1 section on service pages

Industrirör och installation för kraftverk

Hem
Services 1
Services 1

Industrirör för kraftverk

Vi hanterar såväl småskaliga rörinstallationer som för industriella pannor och inrättningar. Vi är väldigt väl medvetna om hur viktigt det är att svetsning och rörinstallationer för kraftverk hanteras på rätt sätt. För när det gäller denna sorts industrirör finns det helt enkelt inget utrymme för någon form av kompromiss. Med mångårig erfarenhet ser vi till att värmeverket får de rör som behövs.

Att på rätt sätt hantera pannrumsrörledningar är given del av vår verksamhet. Vi kan utföra installationer och erbjuda helhetslösningar för såväl pannaggregat som andra värmelösningar. I vår verkstad kan vi även individualisera komponenter och tillverka rörledningar som ger nytt liv åt gamla lösningar.

Hantering av industrirör och rörledningar är inte nödvändigtvis enkelt. Som helsvenskt företag med tjugo års erfarenheter kan Stinsenman Sverige AB säkerställa fokus och engagemang gällande kraftverk och industrirör har vi de samlade kunskaper som krävs för att varje arbete ska bli utfört på rätt sätt.

Med branschledande kompetens inom svets och rörteknik blir vi en långsiktig samarbetspartner som hjälper er från början till slut.

Services 2
Services 2

Våra industrirör svetsare är certifierade experter inom följande områden:

Vårt svetsteam har lång erfarenhet av rörteknik och står redo att använda sin kunskap och expertis för att säkerställa att ert värmeverk får ändamålsenliga industrirör för fortsatt pålitlig kraftöverföring och transport. Alltid med effektivitet och kvalitet i främsta rummet.

Svetsning för kraftverk är på många sätt ett typexempel på den sorts uppgift som helt enkelt måste utföras av personer som är välutbildade och erfarna. Vi anställer därför att endast kvalificerade och skickliga svetsare arbetar hos oss.

 • Kunniga och erfarna inom ett brett antal olika svetsmetoder och material
 • Däribland Gassvets (311) och material av stål samt pinnsvets (111) och material av stål samt rostfritt stål från 2 millimeters tjocklek, tig-svets (141) och material av stål och rostfritt stål från 0,7 millimeters tjocklek samt mig-/mag-svets (131-135) och material av stål och rostfritt stål från 2 millimeters tjocklek. Alltid med kvalitetsnivå B

Då vi även är ett sammansvetsat team så delar vi individuell kompetens för att skapa ett arbetslag vars helhetsförmågor överstiger den enskildes egenskaper. På så sätt kan vi rulla vidare all kunskap till er som slutkund. Då vi även är ett sammansvetsat team så delar vi individuell kompetens för att skapa ett arbetslag vars helhetsförmågor överstiger den enskildes egenskaper. På så sätt kan vi rulla vidare all kunskap till er som slutkund.

Kvalificerad rörteknik och kompetent personal för svetsarbeten.

Vi är medvetna om hur viktigt det är med rätt person på rätt plats. Därför ser vi till att alla våra rörtekniker kan tillhandahålla såväl industriservice som säkerställa bra svetsarbeten.

 • Alla svetsare och svetsingenjörer är helt certifierade i enlighet med rådande normer. Allt utförs i enlighet med rådande svetsprocedur (WPQR och EN ISO 15614 - 1) och tryckkärlsdirektivet (PED)
 • Utgör alla arbeten på värmeverket utifrån dels individuella behov och allmänna krav och direktiv
 • Helt certifierade i enlighet med Bureau Veritas kvalitetsnormer ISO 9001-2000 för år 2007

Detta gör att vi är en rörfirma som tar hand om en kraftstation lika bra som vi sköter pannanläggningar.

Services 3
Services 3

Branschledande kompetens och erfarenheter inom rörteknik

Vi är ett erfaret svetsföretag med bred kompetens inom rörteknik och installation av industrirör. Vår förmåga att kombinera de senaste lösningar med beprövade arbetssätt gör att även de största projekten kan slutföras snabbare och enklare.

 • Mångfacetterad kompetens av rörteknik för värmekraftverk
 • Alltid med samtligas intresse i främsta rummet
 • Vår personal utgör ett team av specialister. Däribland svetsare, montörer, svetsingenjörer och projektledare

Det är oerhört viktigt att faktiskt anlita ett kompetent företag när det handlar om strikt reglerade verksamheter såsom kraftverk. Genom att dra nytta av vår kunskap inom branschen blir vi din favoritpartner för att bibehålla säkerhet och kvalitet i värmeverket.

Services 4
Services 4

Heltäckande tjänster för industrirör utan dolda kostnader

För oss är det avgörande att vi lever upp till era förväntningar. Därför har vi ett brett antal tjänster som vi även kan individualisera utifrån era specifika behov.

 • Vi hjälper er på plats. Snabb tillgänglighet utifrån ert rådande schema
 • Rördragning och rörinstallationer med kvalitativa industrirör som gör långvarig nytta
 • Våra svetsingenjörer erbjuder konsultation för att hjälpa er på vägen. Med riskanalyser och nyttoberäkningar vet ni redan i förväg vad ni har att vänta er
 • Utvärdering på plats för att säkerställa förutsättningarna för arbetet. Vi kontrollerar befintliga rör och ger råd och förslag gällande vad som behöver korrigeras och åtgärdas
 • Vi hanterar ett stort antal olika material. Hela vägen från produktion till installation

Vi tror på öppenhet och transparens. Våra kunders nöjdhet är vad som särskiljer oss från resten.

Services 5
Services 5

Utvärdering på plats

Våra ingenjörer och svetsare har den expertis som krävs för såväl funktionell svetsning som ett designmässigt positivt resultat. Vi utvärderar noggrant arbetet både innan och efter det är klart

 • Våra svetsare använder utvärderar löpande arbetets förlopp. Ett måste för ett kvalitativt resultat
 • Vi utför tester som mäter tryck och belastning på rören. Detta görs utifrån gällande standardprocedurer
 • Om ni behöver djupgående röntgenundersökningar har kan vi i samarbete med våra partners utföra dessa analyser
 • Vi kan skräddarsy kopplingar, rör och ledningar och även reparera och komplettera befintliga ledningar

Vi minimera risken för fel och skapar rätt förutsättningar för ett långsiktigt positivt resultat.

Services 6
Services 6

Försäkrade och med garantiansvar

Vi tar våra kunders förväntningar på trygghet och säkerhet på allvar. Vi har ändamålsenliga försäkringar som täcker de problem som kan uppstå. Det säkerställer att om något skulle hända oväntat, så hanteras det snabbt och effektivt.

Att säkerställa ändamålsenliga garantier är likaså en given del av hur vi arbetet.

 • Vi är ansvarsförsäkringar som gör att ni kan anlita oss med vetskapen att risken ligger på vår sida
 • Vår verksamhet är fackansluten och vi följer noggrant gällande krav och förväntningar avseende kvalitet, miljö och arbetsplatsnormer. Helt enkelt en pålitlig rörentreprenör
 • Vi erbjuder 2 års garanti som kan förlängas upp till 5 år

Har ni väldigt särskilda önskemål så kan ni alltid kontakta oss. Vi kommer att göra allt vi kan för att ni ska få precis det ni önskar.

Services 7
Services 7

Prefab och svetsa rör i verkstad

Vi samarbetar med ett flertal fabriker för hög nivå av individualisering. Det innebär att ni kan få rör och komponenter som är helt anpassade utifrån vad ni behöver. Ett smidigt sätt att underhålla äldre anläggningar.

 • Egna fabriker i Estland för kvalitativa förtillverkade rör. Vi kan individualisera rör utifrån era behov och specifikationer. Alltid med fokus på kvalitet och tillförlitlighet
 • Samarbetar med verkstäder i Sverige. På så sätt kan vi säkerställa snabb tillverkning av kvalitetsrör som lever upp till alla förväntningar

Vår har ett särskilt samarbete med vår svenska partner, Neonom AB. De har mångårig erfarenhet av att tillhandahålla ett flertal skräddarsydda tjänster.

 • Mekaniskt underhåll och drift av industri- och energianläggningar
 • Reparation och skötsel av ett flertal industriella entreprenadmaskiner
 • Kan erbjuda sina tjänster såväl på plats som i egen verkstad
 • Smide- och svetsarbeten utifrån individuella behov

På så sätt kan vi säkerställa att ert värmekraftverk får den omsorg som behövs för ett långsiktigt gynnsamt resultat.

our team se

Våra team

section-c98d27b

Våra kontor

Vi är verksamma i Sverige, Norge och Danmark, men har även erfarenhet av arbete i andra länder så som Österrike , Malta, Schweiz, Västra Guinea eftersom vi är gränslösa och flexibla inom jordklotet

21

Års

Erfarenhet

4

Kontor

I Europa

12

Medarbetare

Stinsenman Sverige AB
Org nm : 559159-8098
Vat.nm : SE559159809801
Adress :
Lyckselevägen 48, lokal 162 67, Vällingby, Sweden.


Stinsenman Norge AS
Reg. nr : 921 787 871
VAT nr : NO 921 787 871
Адрес :
Stinsenman Norge AS
Postbox 675 Løren Lørenveien 44, 0585 Oslo, Norway


UÜ Stinsenman
Org. nr : 110 890 90
VAT nr : EE101017620
Адрес :
UÜ Stinsenman
Tskalovi 9-5,
Sillamae 40 232 Estonia
e-mail : info@pipeweld.ee